FANDOM


Release Dates for X-Men: Days of Future Past.

 • Jamaica: 20 May 2014
 • Belgium: 21 May 2014
 • Egypt: 21 May 2014
 • France: 21 May 2014
 • Indonesia: 21 May 2014
 • Trinidad and Tobago: 21 May 2014
 • United Arab Emirates: 22 May 2014
 • Australia: 22 May 2014
 • Azerbaijan: 22 May 2014
 • Bahrain: 22 May 2014
 • Bolivia: 22 May 2014
 • Brazil: 22 May 2014
 • Belarus: 22 May 2014
 • Chile: 22 May 2014
 • Czech Republic: 22 May 2014
 • Germany: 22 May 2014
 • Denmark: 22 May 2014
 • Dominican Republic: 22 May 2014
 • Fiji: 22 May 2014
 • UK: 22 May 2014
 • Greece: 22 May 2014
 • Hong Kong: 22 May 2014
 • Croatia: 22 May 2014
 • Hungary: 22 May 2014
 • Ireland: 22 May 2014
 • Israel: 22 May 2014
 • Iraq: 22 May 2014
 • Italy: 22 May 2014
 • Jordan: 22 May 2014
 • South Korea: 22 May 2014
 • Kuwait: 22 May 2014
 • Kazakhstan: 22 May 2014
 • Lebanon: 22 May 2014
 • Macedonia: 22 May 2014
 • Malaysia: 22 May 2014
 • Netherlands: 22 May 2014
 • New Zealand: 22 May 2014
 • Oman: 22 May 2014
 • Peru: 22 May 2014
 • Papua New Guinea: 22 May 2014
 • Philippines: 22 May 2014
 • Puerto Rico: 22 May 2014
 • Portugal: 22 May 2014
 • Qatar: 22 May 2014
 • Serbia: 22 May 2014
 • Russia: 22 May 2014
 • Singapore: 22 May 2014
 • Slovenia: 22 May 2014
 • Thailand: 22 May 2014
 • Ukraine: 22 May 2014
 • Uruguay: 22 May 2014
 • Austria: 23 May 2014
 • Bulgaria 23 May 2014
 • Canada: 23 May 2014
 • Colombia: 23 May 2014
 • Ecuador: 23 May 2014
 • Estonia: 23 May 2014
 • Spain: 23 May 2014
 • Finland: 23 May 2014
 • India: 23 May 2014
 • Iceland: 23 May 2014
 • Lithuania: 23 May 2014
 • Latvia: 23 May 2014
 • Norway: 23 May 2014
 • Poland: 23 May 2014
 • Paraguay: 23 May 2014
 • Romania: 23 May 2014
 • Sweden: 23 May 2014
 • Turkey: 23 May 2014
 • Taiwan: 23 May 2014
 • USA: 23 May 2014
 • Vietnam: 23 May 2014
 • South Africa: 23 May 2014
 • Cambodia: 29 May 2014
 • Japan: 30 May 2014
 • Mongolia: 4 June 2014
 • Venezuela: 20 June 2014
 • Argentina: 17 July 2014
 • Mexico: 18 July 2014

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.